CARTA DE LECTOR

A ver si la Diputada Provincial Tassel, el Concejal Acosta,